Fira de artesania al Passeig al Port de la Selva

12 hores de fira de artesania al Passeig al Port de la Selva.