TRAMUNTANart

Mostra d’Art contemporani dedicada a la tramuntana. La IX edició del TRAMUNTANart, se celebrarà al Port de la Selva. Del 1 juny 2019 al 9 juny 2019