Anton Casamor, una altra mirada

Exposició Anton Casamor, una altra mirada.

L’exposició compta amb escultures i pintures d’Anton Casamor, Completada amb fotografies de Yurlan Quíntanosi poemes de Carles Duarte.