Espais Medievals de l’Empordà

48 visites als espais medievals de l’Alt i Baix Empordà.

Aquesta iniciativa es durà a terme per setè any consecutiu i té com a objectiu fer valdre el ric patrimoni medieval de l’Empordà entre les persones que hi viuen i que el visiten. 

L’Empordà té un important llegat medieval amb edificis, pobles i espais molt interessants. Alguns compten amb la infraestructura necessària per a ser visitats, però d’altres, per diferents motius, són difícilment accessibles