Dolmen de la cova d’en Daina

dolmen de la cova d'en daina

El dolmen de la cova d’en Daina és un impressionant monument funerari situat a la localitat de Romanyà de la Selva, al Baix Empordà. Construït fa uns 4.500 anys, el dolmen de la cova d’en Daina és un dels exemples més ben conservats de l’anomenat sepulcre de “galeria catalana” o “corredor ample”. En aquest article, explorarem la història i les característiques d’aquest monument megalític excepcional, així com les troballes arqueològiques que s’han descobert en les seves excavacions.

Característiques del dolmen de la cova d’en Daina

El dolmen de la cova d’en Daina és una galeria funerària coberta amb forma de “U” feta de grans lloses de granit. El monument té una longitud interior de 7,60 metres, una amplada de 1,70 metres i una alçada màxima de 1,50 metres. A més, el recinte megalític està protegit per un cromlec en forma d’anell extern d’uns 11 metres de diàmetre, format per grans pedres granítiques, un passadís principal que va d’est a oest, un túmul de terra i pedres que serveixen de contrafort i la cambra sepulcral central.

El dolmen de la cova d’en Daina es va construir cap al 2700-2200 aC, durant el període conegut com a Edat del Bronze, i es va utilitzar com a lloc de sepultura col·lectiva. Les troballes arqueològiques suggereixen que el dolmen va ser utilitzat durant un període relativament llarg de temps, i que les restes humanes i les ofrenes cerimonials van ser dipositades en diverses ocasions.

Troballes arqueològiques a la cova d’en Daina

Les excavacions arqueològiques realitzades a la cova d’en Daina han proporcionat un gran nombre de restes humanes i materials ceràmics, metàl·lics i lítica. Entre les peces més notables destaquen les nombroses dents i ossos molt fragmentats, així com set puntes de sílex de diverses tipologies i fragments de ganivet, també de sílex. També s’han descobert dos fragments ceràmics amb línies incisives i un altre fragment de vora, possiblement campaniforme.

D’altra banda, es van recuperar més de tres-centes grans collarets d’esteatita i de variscita, així com dues plaquetes de fibrolita de color gris verdós i dues altres de sorrenca molt fina, una de les quals estava perforada. Una peça discoïdal de pissarra negrosa i una petita peça feta amb una làmina fina d’or, en forma cilíndrica, enrotllada, són altres de les peces excepcionals trobades en les excavacions.

El dolmen de la Cova d’en Daina és un dels megàlits més importants i ben conservats de Catalunya, que data del tercer mil·lenni aC. I ha estat declarat Bé Cultural d’Interès Nacional i forma part del patrimoni arquitectònic de Catalunya.

Mapa per trobar la cova d’en Daina