La fàbrica de Celrà – La Fàbrica Pagans

La Fàbrica

L’antiga Fàbrica Pagans, més coneguda actualment com La Fàbrica, és un dels edificis més emblemàtics i reconeguts del poble de Celrà. Amb una rica història industrial que va marcar el desenvolupament econòmic i social de la zona, aquest edifici és un testimoni del passat industrial de Celrà. A continuació, us explicarem una mica sobre la seva història i la seva importància per al municipi.

La Fàbrica de Celrà: Un viatge per la Història i el Patrimoni Industrial

La Fàbrica de Celrà, també coneguda com la Fàbrica Pagans, és un emblemàtic conjunt arquitectònic que reflecteix la rica història industrial de Celrà. Situada a la carretera de Juià, aquesta fàbrica va jugar un paper crucial en el desenvolupament econòmic i social de la zona durant el segle XX. Aquest article explora la seva història, el procés de fabricació, la seva decadència i la seva transformació en un equipament públic.

Història de la Fàbrica Pagans

Els Inicis: Brillas i Pagans

La història de la Fàbrica Pagans comença el 1903, quan es va incorporar un nou soci, Albert Fontana Almeda, a la fàbrica Brillas i Pagans. Aquest esdeveniment va marcar un canvi significatiu en l’empresa, que va passar a anomenar-se Brillas, Pagans i Cia. Amb l’increment de les comandes d’extractes durant la Primera Guerra Mundial, es va decidir ampliar les instal·lacions, encarregant el projecte a l’arquitecte Isidre Bosch i Batallé.

L’Era de la Prosperitat

El 1921, la fàbrica va adoptar el nom definitiu d’Extractos Curtientes y Productos Químicos S.A. Aquesta època va ser de gran prosperitat, arribant a tenir prop de 300 treballadors. L’empresa es dedicava a la producció d’extractes tànics i productes químics, essent clau en l’adoberia pel tractament de pells.

La Decadència i el Tancament

A mitjans dels anys 50, la competència dels productes químics de síntesi va provocar un període de decadència que va culminar amb el tancament definitiu de la fàbrica el 1971. Aquesta etapa va significar la fi d’una era per a la comunitat de Celrà.

El Procés de Fabricació

De la Fusta als Extractes Tànics

El procés de fabricació a la Fàbrica Pagans era complex i requeria una interrelació mecànica entre els diferents edificis mitjançant corretges, politges i engranatges. Els socs de fusta, transportats amb vagonetes, es trituraven i refinaven fins a obtenir una matèria apta per carregar als dipòsits. Aquests dipòsits eren essencials per a la injecció de vapor d’aigua, que extreia els tanins de la fusta.

La Sala de Bisulfitació

Després de l’extracció dels tanins, l’extracte líquid passava a la sala de bisulfitació, on es barrejaven amb bisulfit per conservar-lo i descolorir-lo. El producte final es podia envasar en bótes o transformar en forma sòlida per a la seva distribució.

La Transformació en Equipament Públic

De Fàbrica a Patrimoni Comunitari

Després del tancament de la fàbrica, a principis dels anys 80, els edificis van ser cedits a l’Ajuntament de Celrà. L’objectiu era preservar-los, rehabilitar-los i convertir-los en equipaments públics. Aquesta iniciativa va culminar a mitjans dels noranta, amb una forta aposta per recuperar el conjunt fabril, enderrocant les edificacions sense interès arquitectònic i preservant les que sí en tenien.

La Fàbrica

L’Arquitectura Modernista Industrial

La Fàbrica Pagans és un excel·lent exemple d’arquitectura industrial modernista de finals del segle XIX i principis del XX. Els edificis estan construïts amb totxo massís i morter de calç, amb elements ornamentals que donen una gran riquesa estilística al conjunt. Les xemeneies i els pinacles són destacats elements decoratius que encara es poden admirar avui en dia.

El Llegat de la Fàbrica

El Xalet dels Directius

Un dels edificis més emblemàtics és el xalet situat al sud-oest del recinte, que va ser la residència dels directius de la fàbrica. Aquest edifici, juntament amb la resta del conjunt, és un testimoni de la vida industrial i social de l’època.

Conservació i Rehabilitació

La rehabilitació de la Fàbrica Pagans ha permès que es converteixi en un espai d’ús públic, on es poden realitzar diverses activitats culturals i comunitàries. La preservació d’aquest patrimoni industrial és clau per mantenir la memòria històrica de Celrà i per oferir un espai cultural únic als seus habitants.

La Fàbrica de Celrà és molt més que un conjunt d’edificis antics; és un testimoni de la història industrial del municipi i un exemple de com es pot transformar un espai en decadència en un centre de vida comunitària. La seva rehabilitació no només ha preservat un patrimoni arquitectònic, sinó que ha donat una nova vida a un espai que continua sent un punt de referència per a la comunitat de Celrà.

Actualment, La Fàbrica de Celrà

Actualment, La Fàbrica de Celrà és un espai viu i dinàmic on es desenvolupen diverses activitats culturals, educatives i socials. A continuació, detallem els serveis i espais principals que hi trobem:

Centre Cívic

El Centre Cívic, situat a la planta baixa, inclou un bar restaurant i un espai de jocs familiar. Popularment conegut com “el Cívic”, és un punt de dinamització cultural i social que acull concerts, exposicions i altres activitats durant festes com la festa major i el carnaval.

Obre de dilluns a dijous, de 10 a 23 h, i els divendres i dissabtes de 10 a 24 h. Tel. 972 494 577 – centreciviclafabrica@gmail.com

Sala d’exposicions de la Fàbrica

La sala d’exposicions de la Fàbrica “El Tub”, situada a la planta baixa de la Fàbrica, inclou un espai per a mostres temporals i l’exposició fixa del Centre d’Interpretació del Camp d’Aviació. Les exposicions temporals, programades mensualment per l’Àrea de Cultura, presenten diverses disciplines artístiques. També és l’espai habitual per a les mostres de l’Escola Municipal d’Art. L’horari coincideix amb el del Centre Cívic: de dilluns a dijous de 10 a 22 h, i els divendres i dissabtes de 10 a 23.30 h.

Descobreix la fàbrica des de Casa!

Escola Municipal d’Art

Coordinada per l’Àrea de Cultura, l’Escola Municipal d’Art ofereix diverses activitats en arts plàstiques i visuals. Les classes es duen a terme a l’aula d’art del primer pis del Centre Cultural, amb instal·lacions adequades per a les diferents disciplines, incloent la restauració de mobles als baixos del local del C/Sant Fèlix.

Escola Municipal de Música

L’Escola de Música del Gironès, situada al tercer pis, ofereix classes de llenguatge musical i diversos instruments. Homologada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, és un referent en l’educació musical de la comarca.

Biblioteca Municipal

La Biblioteca Municipal ocupa 270 m² i forma part del Sistema de Lectura Pública de Catalunya des del 2005. Ofereix un fons documental de més de 20.000 volums, incloent llibres, revistes i materials audiovisuals.

Local d’entitats

Aquest espai, ubicat a la planta baixa, està disponible per a ús lliure de les entitats i es pot reservar gratuïtament per a activitats d’associacions sense afany de lucre o llogar per a activitats privades. Disposa de lavabo i accés directe des de la plaça de la Fàbrica.

Centre ocupacional TIRGI

El Centre Especial de Treball de Tirgi, creat el 1999, contracta persones amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o amb trastorns mentals de severa intensitat, promovent la seva integració laboral i social.

Associació Galanthus

A l’Aula de Natura, l’associació Galanthus gestiona un centre de documentació i recursos mediambientals, obert al públic per consultes sobre temàtiques del medi ambient. Trobareu més informació sobre les seves activitats al web de Galanthus Natura.

Connexió Papyrus

Connexió Papyrus redistribueix llibres procedents de donacions a un preu simbòlic de 2 euros. També ofereix llibres en préstec i fa donacions específiques per a projectes educatius i socials. L’horari d’atenció és dimecres de 17 a 20 h i dissabte de 16 a 19 h, excepte festius.

Més imatges de la Fàbrica de Celrà

Com arribar a la Fàbrica?

[+] informació Celrà Cultura i Celrà.cat; Recordant Celrà.