L’espectador com a espectacle

'espectador com a espectacle

L’espectador és una figura clau en la configuració de l’espectacle i, com a públic, la societat moderna va transformar-ne críticament la seva condició. El cinema el va invisibilitzar a la foscor de la sala, oferint-li una experiència intensa, però convidant-lo a una discreta passivitat. Des de ben aviat, però, el cinema el va fer protagonista dels seus arguments, tant narratius com promocionals, és a dir, tant representant-lo a la pantalla com fent de les cues i les masses de fans un element de seducció. En aquesta exposició ens endinsem en la representació de l’espectador, a les pantalles, a la fotografia i a altres arts visuals. Un recorregut pel seu canviant prestigi i creixent esperit crític i participatiu.

Museu del Cinema