Localitzades restes de la Girona medieval a la Vall de Sant Daniel

Localitzades-restes-de-la-Girona-medieval-a-la-Vall-de-Sant-Daniel

Les obres per estendre una línia elèctrica subterrània al carrer de Sant Daniel de Girona han destapat accidentalment restes de l’antiga galeria meridional del monestir. Les obres, realitzades per Endesa, eren per traçar un cable que ha d’alimentar un nou equipament que la Fundació Ramon Noguera està edificant en terrenys cedits pel Monestir de Sant Daniel, de monges benedictines. Quan van començar els treballs, el mes de setembre del 2023, es van localitzar restes arqueològiques. La descoberta de restes va comportar l’obertura del carrer i la realització d’una intervenció arqueològica amb la finalitat de documentar les estructures aparegudes per tal de salvaguardar els valors culturals. La intervenció ha estat realitzada per l’empresa d’arqueologia Baula Recerca Arqueològica S.L, sota la supervisió del Servei de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic del Departament de Cultura.

L’excavació arqueològica a l’exterior del monestir de Sant Daniel, catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), ha permès descobrir la galeria sud del monestir, que havia estat enderrocada l’any 1937 i convertida en vial, la qual està formada per sis estances, una zona de pati, així com el límit oest del cenobi.

El material arqueològic recuperat en la intervenció situa la troballa en un context dels segles XVI-XVII, amb una presència destacada de ceràmica d’importació italiana. Per sota del nivell d’ocupació del monestir dels segles XVI-XVII, es constata l’existència d’estructures més antigues, possiblement corresponents a la galeria en època medieval.

De les estances, es distingeix la dedicada a la cuina, de la qual es conserva la llar de foc. La funció de la resta de cambres resta indeterminada per falta de materials que ajudin a la seva concreció. Ara bé, algunes d’elles conserven encara el paviment enrajolat.

D’altra banda, cal destacar que a la banda sud del monestir, a la part central de l’àrea excavada, s’ha localitzat un arc de mig punt de factura baix-medieval que testimonia un accés al cenobi des del riu Galligants.

Les obres elèctriques que es realitzen a la zona consisteixen en l’estesa de 120 metres de cable de baixa tensió que han de permetre alimentar la futura residència que s’ubicarà al recinte, així com també l’ampliació de potència del centre de transformació ja existent, per tal de donar resposta a la demanda necessària. En total, és previst que l’operativa, que inclou el desenvolupament de línia elèctrica i de les actuacions arqueològiques, tingui una inversió superior als 200.000 euros, aportats íntegrament per la companyia Endesa.