Els gossos mai més estaran sols! Descobreix per què

Llei de protecció dels drets i el benestar dels animals

Aquest divendres, 29 de setembre, entra en vigor la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals. Aquesta llei té com a objectiu principal garantir la protecció i el benestar dels animals, reconeixent la seva dignitat com a éssers sensibles i establint un marc comú en tot el territori espanyol. La llei aborda temes com la tenença responsable d’animals, la cría, el comerç, la identificació, la transmissió i el transport d’animals, així com l’ús d’animals en activitats culturals i festives. També es prohibeix el sacrifici d’animals de companyia, excepte en casos específics, i es promouen mecanismes d’adopció per als animals abandonats.

Quin és el Temps Màxim que els Gossos poden estar sols amb la Nova Llei de Benestar Animal?

Amb l’entrada en vigor de la Llei de benestar animal aquest divendres 29 de setembre, es presenten canvis significatius en relació amb el tractament i cura dels animals de companyia. Un dels aspectes més destacats és el temps màxim que es pot deixar sols als animals a casa. Mentre que les mascotes en general poden estar sense supervisió fins a un màxim de tres dies, els gossos tenen una restricció més estricta: només poden estar fins a 24 hores sense ningú que els acompanyi.

Aquesta normativa busca garantir el benestar dels animals i evitar situacions d’abandonament o negligència. A més, la llei detalla altres aspectes importants com l’abandonament i maltractament d’animals, indicacions per al sacrifici de gats i gossos, i la necessitat d’esterilitzar les mascotes que viuen fora de les llars.

Respecte a la nova obligació de tenir un assegurança de responsabilitat civil per tenir gossos, aquesta mesura es retardarà. La raó és que, en termes jurídics, no es pot aplicar efectivament fins que es desenvolupi el reglament d’aquest precepte. De la mateixa manera, també es posposa el curs obligatori per tenir un gos.

Tot va evolucionant, fins algun polític ho torni a treure.