Calendari del curs escolar 2024-2025: Tot el que necessites saber

Calendari escolar 2024-25

Calendari del Curs Escolar 2024-2025: Tot el Que Necessites Saber

El Departament d’Educació ha publicat el calendari escolar per al curs 2024-2025 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A continuació, us presentem tota la informació detallada per a les diferents etapes educatives.

Dates Clau del Curs Escolar

 • 9 de setembre de 2024: Inici de les classes a l’educació infantil (0-3 anys) en escoles rurals i llars d’infants de la Generalitat de Catalunya. Inici de les classes a l’educació infantil (3-6 anys), primària, secundària obligatòria (ESO) i cicles de formació professional de grau bàsic.
 • 12 de setembre de 2024: Inici de les classes al batxillerat, cicles de formació professional de grau mitjà i superior, cursos d’especialització de formació professional, itineraris formatius específics, programes de formació i inserció (PFI), curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà, curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior i cicles de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny.
 • No més tard del 16 de setembre de 2024: Inici de les classes dels cicles de grau superior d’arts plàstiques i disseny, cicles d’arts escèniques, ensenyaments artístics superiors, ensenyaments professionals de música i dansa, ensenyaments esportius i educació d’adults.
 • No més tard del 23 de setembre de 2024: Inici de les classes als ensenyaments de les escoles oficials d’idiomes.

Períodes de Vacances

 • Vacances de Nadal: Del 21 de desembre de 2024 al 7 de gener de 2025, ambdós inclosos.
 • Vacances de Setmana Santa: Del 12 al 21 d’abril de 2025, ambdós inclosos.

Final del Curs

 • 20 de juny de 2025: Acaben les classes a l’educació infantil (3-6 anys), primària, ESO, primer curs de batxillerat i formació professional de grau bàsic. Les activitats escolars a l’educació infantil (0-3 anys) en les llars d’infants de la Generalitat de Catalunya finalitzen el darrer dia laborable del mes de juny. La resta d’ensenyaments finalitzen el curs segons la seva programació acadèmica.

Calendari Escolar 2024-25

Avaluacions Extraordinàries

 • Primer curs de batxillerat: Les activitats d’avaluació extraordinària es realitzaran durant els cinc darrers dies lectius del curs escolar.
 • Segon curs de batxillerat: Les activitats d’avaluació extraordinària es faran després de l’avaluació final ordinària, a partir de la segona setmana de juny, i finalitzaran no més tard del 13 de juny.
 • Cicles de formació professional i d’arts plàstiques i disseny: Les activitats d’avaluació de la primera convocatòria es programaran segons les necessitats derivades del procediment d’accés als estudis universitaris. Les segones convocatòries es faran a partir del 9 de juny, a excepció del darrer curs de cicles formatius de grau mitjà, que finalitzaran no més tard del 13 de juny.
 • Ensenyaments esportius i d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà: Les activitats d’avaluació extraordinària es programaran durant els tres primers dies laborables del mes de setembre.

Dies Festius

Els dies festius inclouen els que determini el Departament d’Empresa i Treball i els dos dies de festa local. Si els dies de festa local cauen en un dia no lectiu, els centres podran afegir-los als establerts de lliure disposició dins el curs escolar corresponent.

Dies de Lliure Disposició

Els centres escolars poden establir quatre dies festius de lliure disposició, distribuïts equitativament entre els tres trimestres. Aquests dies no poden coincidir amb l’inici o el final del curs ni amb les vacances de Nadal o Setmana Santa, i s’han de preveure en la programació general del centre i comunicar-se als serveis territorials. Excepcionalment, els serveis territorials poden autoritzar la proposta de la direcció dels centres d’establir aquests dies consecutius en un mateix trimestre, amb l’acord previ del consell escolar de centre.

Resum

El calendari escolar per al curs 2024-2025 ja està definit, i les dates principals són les següents:

 • Inici de curs: 9 de setembre de 2024 (infantil, primària, ESO, FP de grau bàsic), 12 de setembre de 2024 (batxillerat i altres ensenyaments), no més tard del 16 de setembre de 2024 (ensenyaments artístics i d’adults), no més tard del 23 de setembre de 2024 (escoles oficials d’idiomes).
 • Final de curs: 20 de juny de 2025, darrer dia laborable de juny per infantil (0-3 anys), resta d’ensenyaments segons programació.
 • Vacances de Nadal: Del 21 de desembre de 2024 al 7 de gener de 2025.
 • Vacances de Setmana Santa: Del 12 al 21 d’abril de 2025.
 • Dies de lliure disposició: Quatre dies a determinar per cada centre.

Aquestes dates són clau per a famílies, alumnes i professors, ja que permeten una millor planificació de l’any acadèmic i de les activitats familiars. Mantingueu-vos informats i planifiqueu amb antelació per aprofitar al màxim el curs escolar.